'Polaris' Trio

  • 'Polaris' Trio

  • Pale grey beads with white scrollwork
  • £10.00 £7.50
SOLD